Hoe moeten we spreken over de beweegredenen achter terrorisme? Het is een vraag die regelmatig terugkeert in nieuws, politiek en wetenschap. Na de bedreiging van een Deense cartoonist, en de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, stonden overheden en burgers pal voor het recht van vrije meningsuiting. Maar de oordelen over godsdienst en ideologie werden niet altijd verdedigd. Hoe ver mogen zulke uitspraken gaan? En andersom: moeten we religieuze beweegredenen onderzoeken en bespreken? En kan dat zonder overmatige aandacht aan de linker- of rechterkant van de politiek te ontlokken?

Ter gelegenheid van het verschijnen van Theoterrorism vs. freedom of speech discussiëren Cliteur, Edwin Bakker en Soumaya Sahla met elkaar over die tegenstelling. Hoogleraar terrorisme en contraterrorisme Bakker publiceerde veelvuldig over Syriëgangers, waarin hij ideologie niet als een van de primaire factoren voor jihadisme ziet – al zei hij over zijn student en voormalig Hofstadgroeplid Jason Walters: ‘Hij heeft mij wel overtuigd dat voor een bepaalde categorie terroristen het echt noodzakelijk is om te begrijpen wat ideologie met mensen doet en dat een filosofische benadering daarbij behulpzaam is.’

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Eventuele pers moet zich accrediteren via SPUI25.