Reactie op het artikel:

‘Het valt wel mee met dat cultuurmarxisme!’

Goedenavond Marc,

Dank voor uw mailtje met de melding dat u een stukje uit een artikel van mij over cultuurmarxisme heb genoemd in uw artikel  “dat het wel mee valt met het cultuurmarxisme”. Netjes van u. En nu wilt u graag weten wat ik van uw artikel vindt…..

Tja, wat zal ik daar nu eens over zeggen.

U heeft het boek Cultuurmarxisme gezien, doorgebladerd, maar uit uw verhaal krijg ik de indruk dat u vooral hebt gekeken naar wat u erop aan zou kunnen vullen vanuit uw kennis over het communisme in de Sovjet-Unie.

Daarover brengt u een aantal interessante feiten naar voren, zoals dat de sovjets tussen 1921 en 1928 zich ook bezig hielden met de totale vernietiging van huwelijk, familie, religie en traditie. Het was geheel in de lijn van Engels en Marx om het huwelijk en de familie te vernietigen, want dat was immers het grootste obstakel voor arbeiders om aan de revolutionaire strijd deel te nemen.

En de visie van Stalin dat een echte communist geen familie nodig had – de partij met de kameraden was zijn familie – die visie heeft tot 1990 doorgewerkt, want in de Commune van Rotterdam was dat ook de praktijk.

Maar u bent helaas toch niet goed geïnformeerd over wat er in Nederland plaatsgreep ten aanzien van gezinsrelaties, huwelijk, vrije seksualiteit. In 1980 bestonden er in Nederland ruim 8000 vormen van collectief wonen, communes, studentencommunes etc, waar bij velen een vrije seksuele moraal heerste. Ik kende in 1983 zeker 400 mensen die zich actief bezig hielden met discussiëren en praktiseren van die gedachten en daar zat nog een veel grotere groep om heen.

Verder merk ik op dat u geen enkel voorbeeld aanhaalt uit de eindeloze reeks situaties die o.a. door Sid Lukkassen worden beschreven, over de ideologie van gelijkschakeling tussen mensen. Ik ga dat hier allemaal niet herhalen, maar adviseer u toch echt het boek Cultuurmarxisme grondiger door te nemen. En dan is er verder in België het internet tijdschrift De Doorbraak, dat aan het huidige cultuurmarxisme regelmatig aandacht besteedt.

Zou het kunnen zijn dat u zelf  zo  gewend bent geraakt aan het politiek correcte gepraat in de politiek of in de commercie, dat u het helemaal niet meer herkent? Het zou me niet verbazen! Ik heb even uw naam gegoogled en op Linked In gezien dat u uw sporen heeft verdiend in het marktonderzoek, u weet blijkens die informatie met cijfers om te gaan. U constateert dat Nederlanders klaarblijkelijk nog steeds veel van hun oude tradities houden, waarmee duidelijk zou zijn dat ze niet veel op hebben met het cultuurmarxisme.

Wat u echter met al uw kennis van de cultuurmarxistische revolutie in de voormalige Sovjet-Unie, met zijn 25 miljoen doden, totaal over het hoofd ziet, is dat dit oude cultuurmarxisme zich van veel geweld bediende, waardoor die ideologie inderdaad openlijk tegen de menselijke natuur ingaat. Gramsci onderkende deze problemen, en Gramsci ontwikkelde dan ook een heel andere visie op hoe de maatschappelijke bovenbouw in emotioneel, persoonlijk en politiek opzicht aangepakt zou moeten worden: niet in de eerste plaats via het afschaffen van huwelijk en gezin, maar indoctrinatie via onderwijsinstellingen, bibliotheken, kunstinstellingen, maatschappelijke zorg en gezondheidsinstellingen. En die weg is gevolgd met grote inzet ook van de Frankfurter Schule. Het gaat dus via de weg van de psychologische beïnvloeding.

U werkt in een sector waarin het beïnvloeden van mensen de belangrijkste doelstelling is, en u meet het ook na met uw data-analyses. Misschien moet u uw methodiek eens loslaten op de vele feiten die o.a. in het boek Cultuurmarxisme worden aangehaald.

Ik heb me afgevraagd waarom u zegt “dat het wel mee valt met het cultuurmarxisme”. U zegt er zijn genoeg tegenkrachten in Nederland. Dus u maakt zich geen zorgen. Maar in uw laatste regel komt eigenlijk uw foute analyse naar voren.

“…waardoor gerust kan worden gesteld dat het cultuurmarxisme in bepaalde instituten zeker nog niet verdwenen is, maar dat het gelukkig wel meevalt met de verspreiding en het succes van deze ideologie.”

Zoals u het beschrijft zou het cultuurmarxisme als het ware als een bewuste strategie worden verspreid. Nee, meneer Marc, u heeft hier geen snars van begrepen. Er is niemand vandaag de dag die zegt dat we het cultuurmarxisme moeten uitdragen, er is geen politieke partij, geen wetenschappelijk instituut dat deze visie uitdraagt. Wat er wel is,  is de stroming die alle bestaande tradities, gewoontes, familieverbanden, afdoet, afkraakt als ouderwets of racistisch of vrouwonvriendelijk etc. etc. Of het standpunt dat er geen objectieve wetenschap kan bestaan. Of dat de mens van een maakbare samenleving kan uitgaan en alles onder controle kan krijgen . Dit soort maatschappij- en menskritiek opereert niet met een duidelijke naam, maar appelleert aan gevoelens van ongenoegen. U zegt: in bepaalde instituten zeker nog niet verdwenen is. Wat een onjuiste waarneming!  Het probleem is juist dat het cultuurmarxisme bezig is zich te verspreiden en dat er nog wetenschappelijke (vooral technische) instituten zijn, die er nog niet volledig door zijn besmet, maar dat het einde van de psychologische besmetting voorlopig niet in zicht komt!

Ondertussen zijn censuur, werkuitsluiting, mediaregulering aan de orde van de dag, evenals het niet gunnen van bevorderingen als u de verkeerde, dat wil zeggen een realistisch mening bent toegedaan. Voor uw informatie nog even onderstaande video:

Uw argument  dat het cultuurmarxisme zich vanzelf wel  oplost, als we het de tijd geven, zie Rusland waar “familie,(staats)religie, patriottisme en traditionele waarden tegenwoordig in de meeste voormalige Sovjetrepublieken gekoesterd en volop uitgedragen worden”, snijdt geen hout!  Want West-Europa heeft daar de tijd niet voor, want als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten, dan is West-Europa met ongeveer twee generaties voor de helft islamitisch. Zie het onderzoek van dr. Jan van de Beek dat deze week is uitgekomen.

Misschien merkt u het pas zodra begonnen wordt om op uw werkterrein zaken als data-analyse af te schaffen, omdat dit soort analyse weinig zin zou hebben, wat hebben we aan objectieve gegevens….. De commerciële sector zal vanuit zijn eigen winstoogmerken daar lang aan vast proberen te houden, maar als winst over een poosje ook besmet zal worden verklaard, dan wordt uw werk besmet. Dan heeft u het nakijken. Tenzij men in ons land werkelijk tot besef komt dat de mensvisie die eerst alles wil vernietigen wat in de geschiedenis van een land is opgebouwd, desastreuze gevolgen heeft. Ik hoop dat dit besef er komt. Ik steun ook de mensen die voor een nieuwe politiek en maatschappelijk engagement gaan.

Uw tekst met zijn verhullende boodschap draagt daar niet aan bij, die sust in slaap. U spaart de kool en de geit uit eigen belang, daarom gaat u niet in op argumenten en feiten van vandaag de dag die in het boek Cultuurmarxisme worden genoemd.

En nu ben ik benieuwd wat u van mijn antwoord vindt.

Met vriendelijke groet,

Puck van der Land